Basınçlı Ekipmanlar CE Belgelendirme

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanlar ve donanımlar CE belgelendirmesi kapsamında olup Avrupa Ortak Pazarında bulunabilmesi için 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE belgelendirmesi yapılmalıdır.

Kapsamda Bulunan Ekipman ve Donanımlar

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği CE belgelendirme kapsamında bulunan ekipmanlar;

– Basınçlı kaplar,

– Hava tankları

– Buhar kazanları,

– Genleşme tankları,

– Eşanjörler,

– Kriyojenik kaplar,

– Yangın söndürücüler,

– Emniyet Valfleri,

– Vanalar,

– Diğer kontrol ve emniyet donanımları

Uygulanan Standartlar

Basınçlı ekipmanlar ve donanımlar Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68/AB EK-I Temel Güvenlik Gereklerini (Tasarım, İmalat, Malzeme) sağlamalıdır.

Tasarım, imalat alanında sıklıkla uygulanan standartlar;

– EN 13445 Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar

– EN 12953 Duman Borulu Silindirik Buhar Kazanları

– EN 12952 Su Borulu Silindirik Buhar Kazanları

– EN 13831 Kapalı Genleşme Tankları

– EN 13458 Kriyojenik Tanklar

– EN 3-8 Seyyar Yangın Söndürücüler

– Ame Sec VIII Basınçlı Kaplar

Uygunluk Değerlendirme Tabloları ve Modüller

CE belgelendirmesi için imalatçının ekipman ve donanımın risk kategorisine uygun modülü seçmelidir.

Risk kategorisi 4 seviyede olup I en düşük risk seviyesi, IV en yüksek risk seviyesi olmak üzere sınıflandırılmaktadır.  

RİSK KATEGORİSİ

MODÜL

I

Modül A

II

Modül A2,
D1, E1

III

Modül B
(Tasarım Tipi) + D,

B (Tasarım
Tipi) + F,

B (İmalat
Tipi) + E,

B (İmalat Tipi) + C2,

H

IV

Modül B
(İmalat Tipi) + D,

B (İmalat
Tipi) + F,

G,

H1

İmalatçı, sınıflandırılan risk kategorisi için belirlenen uygunluk değerlendirme modülleri arasından uygulama ve imalat sürecine uygun olan modülü seçerek ilgili uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulur. İmalatçı talebine istinaden daha yüksek risk grubunda bulunan modüllere göre uygunluk değerlendirme prosedürüne de tabi tutulabilir.

 

Modül A              İç Üretim Kontrolü

Modül A2           Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç İmalat Kontrolü

Modül B              AB Tip İncelemesi – İmalat Tipi/AB Tip İncelemesi – Tasarım Tipi

Modül C2            Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç İmalat Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk

Modül D              İmalat Sürecinin Kalite Güvencesine Dayanan Tipe Uygunluk

Modül D1            İmalat Süreci Kalite Güvencesi

Modül E              Basınçlı Ekipman Kalite Güvencesine Dayanan Tipe Uygunluk

Modül E1            Son Basınçlı Ekipman Muayene ve Testinin Kalite Güvencesi

Modül F              Basınçlı Ekipman Doğrulanmasına Dayanan Tipe Uygunluk

Modül G              Birim Doğrulamasına Dayanan Uygunluk

Modül H             Tam Kalite Güvencesine Dayanan Uygunluk

Modül H1           Tam Kalite Güvencesi ve Tasarım Muayenesine Dayanan Uygunluk

Başa dön